Mantra..

I dag vill jag ge er ett vackert mantra som avlägsnar blockeringar och hinder.

Ett mantra är något man upprepar, just detta ska upprepas 108 gånger. Och du behöver inte räkna 😉 Ett mantra är egentligen en form av ljudande/ljud, oftast ord på sanskrit som har en innebörd och som anses ha en magisk kraft att påverka ditt medvetande likväl energin.

Om Gam Ganapataye Namha är just sanskrit, och är en kallelse om hjälp att ta bort hinder och blockeringar som vi ber den Indiske guden Ganesh, ni vet han med elefanthuvudet, om hjälp med. Hjälp att stilla våra tankar, flytta blockeringar och hinder så att vi kan dra till oss visdom och framgång i våra liv.

Jag älskar det här mantrat, och lyssnar på det om och om igen.

Lite överkurs, men för er som vill veta mer så förklaras det på följande sätt, jag har valt att inte översatt den text som jag hämtat från *Yogapedia :

*Yogapedia explains Om Gum Ganapatayei Namah:

Each word in this mantra to Ganesh has specific significance:

  • Om is a spiritual sound representing the universe or Brahman, the essence of all creation. It is typically recited at the beginning and end of all Hindu prayers and is frequently chanted during yoga practice.
  • Gum is the sound representing the energy of Ganesh himself. It is his bija (seed syllable) mantra.
  • Ganapatayei, another name for Ganesh, is the formal Sanskrit pronunciation of the god’s name.
  • Namah is difficult to translate literally, but its meanings include “it is not mine” and “in your essence, we bow to you.”

Glädje, ljus och framgång, Amelie