Palo Monte: Kubas Rötter i Kraft och Visdom

Innan de spanska conquistadorerna satte sin fot på Kuba blomstrade en rik andlig tradition kallad Palo Monte. Den lever än idag, och erbjuder en djup koppling till naturens andar och förfädernas vägledning.

Palo Monte har sitt ursprung hos Centralafrikas bantu-folk och fördes till Kuba av förslavade människor. Där blandades traditionerna med kubanska inhemska religioner och skapade ett kraftfullt system för att förstå världen. Palo Monte vördar Mpungu, en skapergudom, och andar i naturen kallade “Nfumis.” Dessa andar kan finnas i floder, träd och stenar, och genom ceremonier söker utövare deras välsignelser och visdom.

Palo Monte-praktiken är hemlighetsfull och centrerad kring “Nganga,” en präst eller prästinna som tolkar gudarnas vilja. Ceremonier hålls i “Monte,” en helig plats i naturen, och använder trummor, sånger och offergåvor för att kommunicera med andar. En viktig del är också Palo Mayombe, ett invecklat språk som endast Ngangas behärskar.

Palo Monte är mer än bara en religion, det är en livsstil. Anhängare lever i harmoni med naturen och söker vägledning från förfäderna. Genom ritualer och respekt för Nfumis tror man att man kan uppnå hälsa, kärlek och framgång.

Allt Gott!