Skapa lugn..

Väldigt många känner av en stress nu, en rädsla som kanske inte ens är din egen utan energi som råder och sprider sig.

Så det är väldigt viktigt om vi kan läsa oss att ta kontroll över våra rädslor och istället skapa lugn. Det finns många bra metoder att gör det på, alltifrån mentala träningsövningar som inbär att man följer en guidad röst vilket kan fundera väldigt bra för att skapa lite lugn.

Desto mer stunder av lugnt du skapa varje dag, desto bättre kommer du må. Din hälsa och ditt immunförsvar stärks om du ser till att ha spm mål att skapa lugn.

Ett starkt tips är att även lyssna på mantran, fina härliga mantran som har inbyggda positiva kärleksfulla budskap som du inte behöver förstå, men din själ plockar upp det.

Här kommer en av mina favoriter

Det här är ett kraftfullt mantra för healing och beskydd. Om det sjungs i samband med en svår situation sägs dess vibrationer direkt klara upp oklarheter i situationen, ge beskydd och hela det som behöver helas. Mantrat skapar en inre meditativ frid.

Lyssna, njut, slappna av och skapa harmoni runt dej, Amelie