Vänd på det..

Som sagt, det är oroliga tider, både för sjudom, död och personlig ekonomisk kris för många, det är den bittra sanningen, men försök att vända på steken.

Vi kan inte ändra på vad som händer, men vi kan ändra på vilket sätt vi vill motta det som händer. Och jag hitta en sån fin text som jag gärna vill dela med er för den säger så mycket, och kanske kan hjälpa till att göra det bästa av det som sker just nu, och påverkar oss alla. En text som tar oss till ett annat synsätt och en större förståelse.

“Och folket stannade hemma. Läste böcker, och lyssnade, vilade, utövade och skapade konst. Spelade spel och lärde sig nya sätt att leva och bli stilla. Började lyssnade på ett äkta och djupare plan. En del mediterade, andra bad, andra dansade. Vissa mötte sina skuggor. Och man började tänka annorlunda.
“Människorna helades. Så när människorna slutade agera genom att vara okunniga, farliga, sinneslösa och hjärtlösa, började jorden att läka.
“När faran passerat, och människorna enades på nytt, sörjde de det som de hade förlorat men tog nya tag, gjorde nya val, skapade nya drömmar och nya visioner, skapade nya sätt att leva och läka sig själva och moder jord helt och fullt ut, som de hade blivit läkt.”
~ Kitty O’Meara

Lev i nuet, uppskatta stunden och sikta mot nya möjligheter, Amelie.