När en dörr stängs…

…öppnas alltid en ny. Men vi är ofta rädda för att släppa taget, till och med när det inte fungerar så klamrar vi oss fast vid det.

“En ny start är ofta kamouflerad som ett smärtsamt slut”

En ny start är ofta kamouflerad som ett smärtsamt slut. Så varför är det så svårt att släppa taget och öppna upp för det som är bättre för oss?

Rädsla och tillit sakans, vi är rädda att vi förlorar något, istället för att våga tro på en ljusare framtid håller vi oss fast vid något som vittrar sönder och är uttjänt.

Våga släppa det som inte längre är bra för dig. Även om du inte ser “det nya”, så väntar det på dig. Se det som en magisk dörr som du bara behöver kliva igenom, var sedan nyfiken och uppmärksam.

Glädje & ljus Amelie