Andlig mentalitet…

En av mina första förebilder när det gäller andlighet och tankesätt är Katie Byron. Några av de första böckerna som inspirerade mig att veta mer, var hennes.

Hon har inte bara en spirituell sida, utan även medvetenhet om att identifiera sig själv, förstå sig själv och komma till botten med sig själv.

“Om du skulle förstå vilken typ av problem du har, skulle du inte ha några”
(fri översättning av mej)

Mycket klokskap i denna vackra kvinna. Precis som Louise Hay som jag verkligen avgudar. Så två starka kloka inspirerande och nydanade kvinnor som är mina förebilder och “gurus”.

Glädje & Ljus, Amelie.