Sunt förnuft räcker långt.

Man behöver verkligen inte vara rocket scientist för att bli uppskattad. Vanligt sunt förnuft räcker gott. På så sätt möter du människor på på ett bra öppet sätt och får de bästa förutsättningarna för att skapa värdefull vänskap och/eller värdefulla kontakter.

Bra, enka värderingar. Att behandla andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlande.

Glädje & ljus, Amelie.

Bra vibrationer…

Har du funderat något över vad karma egentigen är?

Många gånger använder vi det som en bestraffning eller belöning, helt felaktigt. Det är inte universum som straffar och för att vi gör något orätt eller om vi försöker vara lika godhjärtade “Moder Theresa”;)

Universum /Kosmos svarat helt enkelt på vilka energier/ vibrationer vi sänder ut. Så bli mer medveten om vad det är du sänder ut, för det är det du får tillbaka.