Lejon portalen..

Lejon portalen är en himmelsk energiportal som öppnas upp varje år i augusti när Lejonets tecken och den starkt lysande stjärnan Sirius står i linje med Orions bälte. I år började energin redan 20 juli, i samband med nymånen och Sirius placering, och har sin peak 8 augusti. Stjärnan Sirius är dubbelt så stor som vår sol och 26x starkare! Det är en källa till andligt ljus på det inre planen. Sirius representerar överflöd och fertilitet.

Energiportalen sägs ge en våg av högre medvetenhet  tack vare superstjärnan Sirius starka energi. Sirius representerar ett högre tillstånd av varande och medvetenhet och påverkar allt som rör det högre sinnet, tekniska framsteg, psykisk utveckling och spirituellt uppvaknande.

När Lejonportalen börjar öppnas upp blir vi ofta påminda om de här och även andra tillstånd som vi befinner oss i. Det påverkar även vårt ego, invanda mönster och går på djupet, en rannsakning om vem jag är. 2020 har ju redan skakat om oss och tvingat oss att se saker och ting från nya perspektiv så årets portal kommer nog de flesta ha lättare att ta till sej av och utnyttja energin för personlig, andlig, själslig utveckling. 

Syftet med denna magiska portal  är högre insikt, mer förståelse, ökad förmåga att omfamna, acceptera, ansluta och älska oss själva, varandra och vår värld. 

När du accepterar och är i samklang med din egen sanning och förstår vem du är på din djupaste nivå, tillåter du dig också att gå din livsväg genom ditt högsta syfte.

Det har varit mycket tufft 2020 hitintills med mycket rädslor och förluster men under all denna smärta som människor upplever, pågår ändå en förändring i människors hjärtan och medvetanden.

Magin fin runt oss, alltid, Amelie