Vintersolståndet, meditation.

Här kommer en meditation för vintersolståndet. Vid vintersolståndet är gränserna mellan det spirituella och det vanliga fysiska livet nästan utsuddade, vilket ger magiska möjligheter.

En tid med stor potential, och nu handlar det om ett uppvaknande. Vi går från mörker till ljus, från dvala till energi. Vi blir mer medvetna om oss själva, vårt ego och att se och förstå sig själv in i djupet, även våra egna skuggsidor. Och nu kan vi gå från skuggsidan in i ljuset och optimera vårt eget gudomliga ljus.

Den guidade meditation är skapad av Aurélia grundare av SOUND (Center for Arts & Mindfulness) Så vi tackar henne för den.

Önskar er att ljus nu, Amelie