Tarotkort betydelse

Att spå med tarot kort är en konst! Tarotkorten har anor långt bak i tiden och bygger på tusentals olika symbolik.

Att tolka tarot kort är som att skala av en lök. Först ser man det första lagret. Till exemplet kortet solen. De flesta förstår nog själva symboliken av kortet. Men i nästa steg så lär man sig fler betydelser av kortet. Då börjar kunskapen fördjupas.

Sen måste man ta hänsyn till vad själva frågeställningen var. Vad frågade man, för då får samma kort helt plötsligt olika svar.

Och som inte det räcker så spelar även andra kort som ligger i kortets närhet roll. Så ett enda kort, kan ha mängder av olika betydelser.

Varje kort är även knuten till planeterna och astrologi. Så att ha förståelse för astrologi och vad de olika planeterna står för energier och påverkan, hjälper en duktig tarot tolkare att förstå vart och ett av korten bättre.

Sedan ska du addera nummerologin, och siffrornas betydelse. Så att kunna tolka tarot kort är ett långt tränande och lärande. För det inte bara kortets namn, tex “Solen” som avslöjar sanningen på dina frågor.

Vill du själv börja lära dej så är kanske änglakort lättast, snabbast, men djupast, och med mest hemligheter hittar du i tarot korten.

Annie